ΝΤΑΦΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Image
Image

ΩΔΙΚΗ

Διδάσκεται η παιδαγωγία της σχολικής μουσικής και τα συναφή μαθήματα της ειδικότητας. Για να γίνει δεκτός ο μαθητής στην τάξη της Ωδικής, πρέπει να έχει τελειώσει τη θεωρία της μουσικής, το 4Ο Σολφέζ και την πρώτη τάξη της Αρμονίας με βαθμό (Λίαν Καλώς).

Έτη Φοίτησης: 2 χρόνια

Υποχρεωτικά μαθήματα Ωδικής:

  • Αρμονία – Σολφέζ (2 χρόνια)
  • Ιστορία Μουσικής (2 χρόνια)
  • Πιάνο (μέχρι Μέσης Σχολής)
  • Μορφολογία (1 χρόνος)
  • Πρακτικό Διδασκαλείο

tv-mathitestv-kathigites